Aktualności

Szkolenia zdalne – nowe wytyczne

30.04.2020 Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2020 roku na stronie Bazy Usług Rozwojowych https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako administrator BUR we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie. Operator wprowadził dodatkowe zasady realizacji szkoleń zdalnych. W tym dodano załącznik – oświadczenie dla […]

CZYTAJ WIECEJ

Zdalna realizacja usługi

25 marzec 2020 Prosimy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu zamieszczonymi na stronie BUR: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ UWAGA – każdorazowa zmiana formy realizacji usługi ze szkoleniowej na usługę zdalna, wymaga zgody Operatora. Poniżej przypominamy komunikat BUR: W związku z brakiem możliwości wprowadzenia w Kacie Usługi modyfikacji daty rozpoczęcia oraz lokalizacji usługi […]

CZYTAJ WIECEJ